Pages

Wednesday, May 16, 2012

le suulise eksami kokkuvõte

Nendele, kes solfedžo eksamitest veel midagi ei tea, siis need on nii-öelda üleminekueksamid muusikakooli kahe astme vahel ja tuleb sooritada vähemalt hindele kuus (kümnepallisüsteemis). Kirjalik eksam koosneb diktaadist (põhimõtteliselt nagu etteütlus, aga nootides), rütmidiktaat, intervallide kuulamine ja teooria. Suuline eksam koosneb neljast harjutusest. Üks on teatud heliredeli laulmine ja miskit toredat sinna veel juurde. Teine on rütmidiktaadi koputamine. Kolmas on võõra nooditeksti laulmine ja neljas kodus ettevalmistatud harjutustest (meie puhul 12 tükki) ühe laulmine (valib õpetaja).

Niisiis närveerisin ma pool päeva ja olin täitsa kindel, et ma ei saa hakkama sellega. Nende harjutuste seas oli päris mitu, mida ma lihtsalt vaatasin sellise näoga, et kui ma eksamil peaks sellist laulma, siis ma lihtsalt kõnnin klassist välja või midagi.

Igatahes, läksin lõpuks sinna klassi sisse. Tõmbasin endale pileti. Kartsin juba, et tuleb a'la meloodiline c-moll või midagi, aga Paula nägu läks kohe rõõmsamaks, kui ta nägi, et paberil seisab: "Loomulik a-moll ja toonika kolmkõla pöörded." Wiii!

Tuju läks veel paremaks, kui rütmidiktaadis selgusid esimesed kolm takti lihtsalt titisid olevat ning ülejäänud taktides olevad tiritirid ei teinud asja ka üldse mitte raskemaks. Peale selle ütles solfiõpetaja, et ma harjutuse nr 33 ette valmistaks. Juhtumisi oli see just see harjutus, mida lauldes Paula kodus mõtles, et kui ta seda harjutust laulda saaks, võiks piletis kasvõi fis-moll olla või miskit. Ja võõras harjutus oli B-duuris, mitte ühtegi hüpet suuremat kui terts.

Ma olin väga happy. Hääl värises siiski. Kõrged noodid ei olnud minu teema eile ja harjutus 33 pidi olema kõrgete nootidega, aga nu okei. Kirjaliku eksami sain vist seitsme, suulise kohta veel ei tea, aga lähen vaatan täna üle :)

No comments: